Посещение на болни

Посещение на болни

Координатор на това служение е всеотдайната сестра Елка Джамбазова. Дейността по посещение е още и дълбоко духовна дейност. Болните споделят своите трудности, притеснения и това изисква посетителят да ги укрепи и насърчи духовно, като им припомни Господните милости и грижа. Молитвата е особено важна част от посещението. Те се представят редовно на всяко молитвено събрание за ходатайствена молитва.