Духовен съвет

Духовен съвет

Първи пастир

п-р Благовест Николов

Приемно време: сряда и четвъртък, 15.00 – 18.00 ч. Роден е в Асеновград през 1957 г. в християнско семейство. Завършил ТДВА в Пловдив със специалност „Струнни музикални инструменти“. След отбиване на редовната военна служба завършва ЛТУ в София и работи като организатор на производството на цех за Музикални инструменти към ХПТПК Народно Творчество. Междувременно участва активно в живота на Първа евангелска съборна църква – София с музикално и проповедническо служение. След 1989 г. преминава през обучителните задочни пастирски програми на…
Втори пастир

п-р Станислав Алексиев

Приемно време: вторник и петък, 14.00 – 17.00 ч. П-р Станислав Алексиев е роден на 14.06.1972 г. в град Генерал Тошево, област Добрич. Произхожда от невярващо семейство на работници. Приел е Господ Исус Христос за личен Господ и Спасител по време на отбиването на редовната си военна служба през лятото на 1991 г. във Варна. В периода 1993–1997 е учил в Библейска академия „ЛОГОС“, която е завършил със степен „бакалавър по богословие“. Член е на Първа евангелска църква от 1994…
Дякон

Николай Златев

Николай Иванов Златев, роден в Банско на 12.05.1974 г. Завършил Техническия университет – София, специалност „Силова Електроника“. Работи в сферата на информационните технологии. Член е на Първа ЕСЦ от 2001 г. Семеен: съпруга Елка Златева и 3 деца Калоян, Мирела и Стефан. Дякон в Първа евангелска съборна църква от 2017 г. …и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4:7

Георги Боев

Георги Боев е роден в гр. Хасково на 02.10.1980 г. Завършил в Икономически университет – Варна специалности „Маркетинг“ (бакалавър) и „Стопанско управление“ (магистър). Следва Теология в СУ „Св. Климент Охридски“, където през 2018 г. защитава докторска степен по Теология (към Катедра „Библеистика“). Женен. Работи в сферата на аутсорсинг услугите.

Виктор Емануилов

Виктор Емануилов, роден в София на 16.02.1983 г. Завършил е Софийската математическа гимназия (СМГ) през 2002 г. и Факултета по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика (бакалавър – 2006 г.) и Мобилни технологии (магистър – 2008 г.). Женен е за Мария Емануилова от 2006 г., с три деца – Стефан, Радослав и Вяра. Работи в сферата на информационните технологии. Проповедник към Съюза на евангелските съборни църкви. Активно участва в младежко служение и работа със семейства…