Духовен съвет

Духовен съвет

Първи пастир

п-р Благовест Николов

Приемно време: сряда и четвъртък, 15.00 – 18.00 ч. Роден е в Асеновград през 1957 г. в християнско семейство. Завършил ТДВА в Пловдив със специалност „Струнни музикални инструменти“. След отбиване на редовната военна служба завършва ЛТУ в София и работи като организатор на производството на цех за Музикални инструменти към ХПТПК Народно Творчество. Междувременно участва активно в живота на Първа евангелска съборна църква – София с музикално и проповедническо служение. След 1989 г. преминава през обучителните задочни пастирски програми на…
Втори пастир

п-р Станислав Алексиев

Приемно време: вторник и петък, 14.00 – 17.00 ч. П-р Станислав Алексиев е роден на 14.06.1972 г. в град Генерал Тошево, област Добрич. Произхожда от невярващо семейство на работници. Приел е Господ Исус Христос за личен Господ и Спасител по време на отбиването на редовната си военна служба през лятото на 1991 г. във Варна. В периода 1993–1997 е учил в Библейска академия „ЛОГОС“, която е завършил със степен „бакалавър по богословие“. Член е на Първа евангелска църква от 1994…

п-р Данаил Игнатов

Пастир Данаил Игнатов (род. 1947 г.) е пастир в Първа евангелска съборна църква в София. Роден е в Асеновград в евангелско семейство.През 1974 година е завършил Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ) в София, специалност архитектура. До края на 1991 г. работил като архитект в областта на градоустройството, териториалното устройство и опазването на недвижимото културно и историческо наследство. През 1992 г. заминава за Франция, където учи и завършва богословие в Свободния факултет по евангелско богословие във Во-сюр-Сен, (Faculté Libre de Théologie…
Дякон

Георги Славов

Георги Василев Славов, роден в София на 04.05.1947 г. Завършил Техническия университет – София, специалност Машинен инженер (автомобили и трактори). Работил е в “Балканкар” до 1995 г., след това в малки фирми. Член е на 1-ва ЕСЦ от 1997 г. Съпруга – Магдалена Славова, член на църквата също от 1997 г. Деца – Галина и Васил, които живеят в момента в чужбина.
Дякон

Николай Златев

Николай Иванов Златев, роден в Банско на 12.05.1974 г. Завършил Техническия университет – София, специалност „Силова Електроника“. Работи в сферата на информационните технологии. Член е на Първа ЕСЦ от 2001 г. Семеен: съпруга Елка Златева и 3 деца Калоян, Мирела и Стефан. Дякон в Първа евангелска съборна църква от 2017 г. …и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4:7

Георги Боев

Георги Боев е роден в гр. Хасково на 02.10.1980 г. Завършил в Икономически университет – Варна специалности „Маркетинг“ (бакалавър) и „Стопанско управление“ (магистър). Следва Теология в СУ „Св. Климент Охридски“, където през 2018 г. защитава докторска степен по Теология (към Катедра „Библеистика“). Женен. Работи в сферата на аутсорсинг услугите.