п-р Благовест Николов

п-р Благовест Николов

Приемно време: сряда и четвъртък, 15.00 – 18.00 ч.

Роден е в Асеновград през 1957 г. в християнско семейство. Завършил ТДВА в Пловдив със специалност „Струнни музикални инструменти“. След отбиване на редовната военна служба завършва ЛТУ в София и работи като организатор на производството на цех за Музикални инструменти към ХПТПК Народно Творчество.

Междувременно участва активно в живота на Първа евангелска съборна църква – София с музикално и проповедническо служение. След 1989 г. преминава през обучителните задочни пастирски програми на БА Логос, а понастоящем завършва магистратура към TCMI, Виена, Австрия. Ръководил е църквата в с. Баня, после служи в Първа евангелска съборна църква – София като втори пастир, а от 2017 г. е първи пастир на църквата. Женен /Светла/ с две деца /Николай и Християна/ и един внук.