Семейно служение

Семейно служение

…за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа, в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
Колосяни 2:2-3

Ние изповядваме истината, че здрава и благословена църква се изгражда от здрави и благословени семейства. Малко над тридесет семейства, провеждат редовно своите събирания за общение, за споделяне на опитности и за молитва. Така, чрез организираното общение между семействата в църквата, се създава здрав духовен климат, който влияе и на цялостното състояние на църквата.

Ръководители и организатори на различни семейни мероприятия са:

Семейство Виктор и Мария Емануилови

Семейство Николай и Елка Златеви

Инициативи

  • Семейни групи
  • Инициативи, свързани с неделното училище
  • Общи семейни уикенди (Велинград)

Ако имате желание да се включите, може да се обърнете към въпросните семейства.

СЕМЕЕН ЛАГЕР, 3-6 май 2019 г., Велинград – снимки