Семейно служение

Семейно служение


You can insert a gallery into your article that will extend outward similarly.

семейни групи

The content area is narrow for optimal readability (comfortable number of characters per line). Certain elements such as blockquotes and images extend beyond the content area to create a dramatic effect. This demonstrates the effect.

..за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа, в Когото [са скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
Колосяни 2:2-3

Do you see how the blockquote extends outward like the big photo?

Aligned Image

This is an optional caption

Ние изповядваме истината, че здрава и благословена църква се изгражда от здрави и благословени семейства. Малко над тридесет семейства, провеждат редовно своите събирания за общение, за споделяне на опитности и за молитва. Така, чрез организираното общение между семействата в църквата, се създава здрав духовен климат, който влияе и на цялостното състояние на църквата.

Ръководители и организатори на различни семейни мероприятия са:

Семейство Виктор и Мария Емануилови

Семейство Николай и Елка Златеви

Инициативи

  • Семейни групи
  • Инициативи свързани с неделното училище
  • Общи семейни укиенди (Велинград)

Ако имате желание да се включите може да се обърнете към въпросните семейства.