Неделно училище

Неделно училище

Неделно училище

Децата в неделното училище са разпределени в четири възрастови групи.

Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.
Лука 18:16 

Групите

  • първа група – 4-6 г
  • втора – 6-8 г
  • трета – 8-11
  • четвърта – 11-15 г.

Общият им брой варира от 44 до 50 деца. Занятията се провеждат по време на богослужението.

Учители

В неделното училище са включени общо 20 доброволци учители. По време на заниманията децата учат песни, библейски стих, имат библейски урок и ръчен труд или дискусия при по-големите групи.

ИНИЦИативи

  • Участие в библейското състезание
  • Детски лагери
  • Детски празници в църквата