Послание – март 2022 г.

Послание – март 2022 г.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Празникът Благовещение е празник на жената християнка, която с вяра и покорство приема Божията вест и с Неговата благодат я осъществява. Изпратеният от Бога ангел Гавриил известява на сгодената Мария една невероятна вест. В човешката история ангелите говорели винаги по същество. Гавриил казал:

1/ Ще заченеш и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус;

2/ Той ще бъде велик, ще Го наречеш Син на Всевишния; Господ ще Му даде престола на баща Му Давид;

3/  Ще царува и царството Му няма да има край.

Отговорът на Мария е знаменателен: Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според твоите думи (Лука 1:38).

С какво Мария може да бъде пример както за всяка съвременна жена, така и за мъжете?

  • Мария може да бъде за нас пример с яснотата на своята цел – да угоди на Бога като приеме противоречията, които й предоставя живота. Целта й не беше нейното удобство, а Божията слава.
  • Послушанието и покорството пред Бога не е еднократно решение, а дисциплинираност за цял живот. Божията благодат ни дава сили да познаем своята мисия и ни дава сили да я изпълним. Да гледаме на живота си не според обстоятелствата, а от гледна точка на един суверен Бог.
  • Не трябва да оставяме емоциите си да ни ръководят. Мария не позволи чувствата й за евентуално неблагоприятно развитие на събитията след като роди като девица, нито пък разочарованието, че ще роди Царя на Царете в ясла, нито каква да е друга скръб и мъка да замъглят погледа й на вяра.

Нека и ние да бъдем не само приемници, но и носители на благовестието!

                                                                                       п-р Благовест Николов