Георги Грънчаров

Георги Грънчаров

Роден е на 16.12.1972 г. в гр. Тутракан. Професионална квалификация: Строителен техник, 3-та категория.
Съпруга: Елена Грънчарова. Деца: Петър и Гергана
По Божията милост Христови.