Силата на домашната църква

Силата на домашната църква

Поздравете Прискила и Акила – моите съработници в Христос Исус, които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците; поздравете и тяхната домашна църква.

Римляни 16:3-4

Поздравете братята, които са в Лаодикия, и Нимфан с домашната му църква.

Колосяни 4:15

Павел, затворник за Христос Исус, и брат Тимотей, до нашия възлюбен съработник Филимон и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква.

Филимон 1-2