Да намерим Бог, когато е трудно (част 1)

Да намерим Бог, когато е трудно (част 1)

В това време Езекия се разболя до смърт; и като се помоли на Господа, Той му говори и му даде знамение. Но Езекия не отдаде почит към Господа според стореното му благодеяние, защото сърцето му се надигна; затова гняв падна на него и на Юда, и на Ерусалим. Обаче Езекия се смири поради надигането на сърцето си – той и ерусалимските жители – тъй че Господният гняв не дойде на тях в Езекиевите дни. И Езекия придоби много голямо богатство и слава; и направи съкровищници за сребро и злато, за скъпоценни камъни, за аромати, за щитове и за всякакви отбрани вещи, също и житници за произведеното жито, вино и дървено масло; и обори за всякакви животни и огради за стада. При това той си направи градове и придоби множество овце и говеда, защото Бог му даваше твърде много имот. Същият този Езекия препречи и горния извор на Гихонската вода и я отведе направо надолу, на запад от Давидовия град. И Езекия успяваше във всичките си дела. Но относно посланиците, които вавилонските първенци пратиха до него да разпитат за знамението, станало в страната, Бог го остави, за да го изпита и да узнае всичко, което беше на сърцето му. А останалите дела на Езекия и добрините му, ето, написани са във видението на пророк Исая, Амосовия син, в Книгата на Юдовите и Израилевите царе. И Езекия заспа с бащите си, и го погребаха в най-видния от гробовете на Давидовите потомци; и целият Юда и ерусалимските жители му отдадоха почест при смъртта му. И вместо него се възцари синът му Манасия.

2 Летописи 32:24-33