Разпит с лампа в лицето

Разпит с лампа в лицето

Тогава пратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го впримчат в говоренето Му. И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Цезаря или не? Да даваме ли или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един динарий да го видя. И те Му донесоха. Тогава им каза: Чий е този образ и надпис? А те Му отвърнаха: На Цезаря. Исус им каза: Отдавайте цезаревото на Цезаря и Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него. След това при Него дойдоха садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го питаха: Учителю, Моисей ни е написал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си. Но, ето, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря, не остави потомство. Взе я и вторият, умря и не остави потомство; също и третият. И седмината не оставиха потомство. А след всички умря и жената. При възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината я имаха за жена? Исус им каза: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила? Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.

Евангелието според Марко 12:13–27

Снимки от богослужението – тук.