Ресторант „Гладен стой“

Ресторант „Гладен стой“

И апостолите се събраха при Исус и Му разказаха всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха поучавали. А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко. Защото мнозина идваха и си отиваха; и нямаха време даже да ядат. И отидоха с лодката на уединено място насаме. А като отидоха, хората ги видяха и мнозина ги познаха; и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха. И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и се смили над тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща. И понеже беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено и вече е късно. Разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А Той им отговори: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим хляб за двеста динария и да им дадем да ядат? Той ги запита: Колко хляба имате? Идете и вижте. И като разбраха, казаха: Пет хляба и две риби. Исус им заповяда да насядат всички на групи по зелената трева. И те насядаха на редици – по сто и по петдесет. След като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови. После разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат пред тях; раздели и двете риби на всички. И всички ядоха и се наситиха. И вдигнаха дванадесет пълни коша с къшеи хляб, също и от рибите. А онези, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.

Евангелие според ев. Марко 6:30-44

Снимки от богослужението – тук.