Трето явяване на Възкръсналия Господ: Възстановяването на Петър

Трето явяване на Възкръсналия Господ: Възстановяването на Петър

След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците Му. Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на лодката; и през онази нощ не уловиха нищо. А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Той. Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И така, те хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше свалил) и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти, и влачеха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби – сто петдесет и три на брой; и макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си?, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Отвърна Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му каза: Паси овцете Ми. Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?, и Му отговори: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му каза: Паси овцете Ми.

Йоан 21:1-17

Снимки от богослужението – тук.