Истинският Исус

Истинският Исус

И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея. Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и веднага треската я остави и тя им прислужваше. А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове. И целият град се събра пред вратата. И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха. И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него. И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят. А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам; защото затова съм излязъл. И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

Евангелие от Марк 1:29-39

Снимки от богослужението – тук.