Истината, брака и развода

Истината, брака и развода

И Исус стана оттам и дойде в Юдейските предели и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше. И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си? А Той им отговори: Какво ви е заповядал Моисей? А те казаха: Моисей е позволил мъжът да напише разводно писмо и да я напусне. Исус им каза: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тази заповед; обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат една плът; така че не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. А в къщи учениците пак Го попитаха за това. И Той им каза: Който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства спрямо нея. И ако тя напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства.

Евангелието според Марко 10:1-12