Знамението Исус

Знамението Исус

И Господ говорѝ още на Ахаз: Поискай си знамение от Господа, твоя Бог; искай го или в дълбината, или във висината горе. Но Ахаз отговори: Няма да искам, нито ще изпитам Господа. А Исайя каза: Слушайте сега, доме Давидов; малко нещо ли ви е да досаждате на хора, че ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.

Исая 7:10-14

Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещания в Израил от Господа на Силите, Който обитава на хълма Сион. И когато ви кажат: Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Те ще минат през тази земя зле притискани и изгладнели; и когато огладнеят, ще негодуват, ще злословят царя си и Бога си. И ще погледнат нагоре. После ще се взрат в земята и, ето – скръб и тъмнина, мрак на измъчване и широко разпростряла се черна нощ. Но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена, когато Той унижи земятана Завулон и земята на Нефталим; но в следващите времена ще я направи славна – нея, която е по пътя към езерото, оттатък Йордан, Галилея на народите. Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина; на онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина.

Исая 8:18-9:2

Снимки от богослужението – тук.