Петър Неверни?

Петър Неверни?

И след Исус вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника. А Петър стоеше вън до вратата; и така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър. И слугинята при входа каза на Петър: И ти ли си от учениците на Този Човек? Той каза: Не съм. А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стояха и се грееха; и Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Исус за учениците Му и за учението Му. Исус му отговори: Аз говорих открито на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришом. Защо питаш Мене? Питай онези, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят какво съм казал. Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и каза: Така ли отговаряш на първосвещеника? Исус му отговори: Ако съм казал нещо зло, посочи злото; но ако е добро, защо ме биеш? Тогава Анна Го прати вързан при първосвещеника Каяфа. А Симон Петър стоеше и се грееше; и го попитаха: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече, като каза: Не съм. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Нали те видях в градината с Него? И Петър пак се отрече; и на часа пропя петел.

Йоан 18:15-27

Снимки от богослужението – тук.