Почвите и Словото

Почвите и Словото

И Исус пак започна да поучава край езерото. И при Него се събра едно твърде голямо множество, така че Той влезе в една ладия и седна; а цялото множество беше на сушата край езерото. И ги поучаваше много с притчи и им казваше в поучението Си: Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха. Други паднаха на скалисто място, където нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги задушиха, и не дадоха плод. А другите паднаха на добра земя и дадоха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха – кое тридесет, кое шестдесет и кое сто. И каза: Който има уши да слуша, нека слуша. И когато Исус остана сам, онези, които бяха около Него с дванадесетте, Го попитаха за притчите. Той им каза: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се дава в притчи; така че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости грехът. И им каза: Не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всички притчи? Сеячът сее Словото. А онези край пътя, където се сее Словото, са тези, които, като чуят, Сатана веднага идва и грабва посятото в тях Слово. Също и посятото на скалистите места са тези, които, като чуят Словото, веднага с радост го приемат; нямат обаче корен в себе си, но са привременни; после, като настане напаст или гонение заради Словото, веднага се съблазняват. Посятото между тръните са други; те са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно. А посятото на добрата земя са тези, които слушат Словото, приемат го и дават плод – тридесет, шестдесет и стократно.

Евангелие от Марк 4:1-20

Снимки от богослужението – тук.