Църковни презвитери

Църковни презвитери

Вярно е това слово: Ако поиска някой епископство, добро дело желае. Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да поучава, не пристрастен към виното, не побойник, а кротък, не препирлив, не сребролюбец; който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност (защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква?); да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане като дявола. Освен това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.

I Тимотей 3:1–7