Възкръсналият Цар на света

Възкръсналият Цар на света

Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия; които, когато беше в Галилея, вървяха след Исус и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Йерусалим. И когато вече се свечери, понеже беше Денят на Приготовлението, т. е. преди събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус. А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали е мъртъв от дълго време. И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. И той купи плащеница и като Го сне, обви Го в плащеницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и сложи камък върху гробната врата. А Мария Магдалена и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагат. А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? Защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът беше отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха, и много се уплашиха. А той им каза: Не се плашете; вие търсите Исус Назарянина, Разпънатия. Той възкръсна! Няма Го тук; ето мястото, където Го положиха. Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. И те излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.

Евангелието според Марко 15:40-16:8