Великото желание

Великото желание

И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус, Който отдаде Себе Си като откуп за всички – нещо засвидетелствано на съответното време; за което аз бях поставен проповедник и апостол (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

I Тимотей 2:1-7

Снимки от богослужението – ТУК.