Подготовка за съживление: пост и молитва

Подготовка за съживление: пост и молитва

Снимки от богослужението – тук.

Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви. Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Си и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата, която се принася на това място. Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми в него до века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги.

2 Летописи 7:12-16