Пусни народа Ми, за да Ми послужи / Занемарено служение

Пусни народа Ми, за да Ми послужи / Занемарено служение

А когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото благовестие и когато ми се отвори врата в Господнето дело, духът ми не се успокои, понеже не намерих брат си Тит, а като се простих с тях, отпътувах за Македония. Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите – животворно ухание, което докарва живот. И кой е способен на това дело?Ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога пред Бога.

2 Коринтяни 2:12-17

Снимки от богослужението – тук.