Библейско джендърство

Библейско джендърство

За ваша похвала е, че ме помните за всичко, като държите преданията така, както ви ги предадох. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава. Защото която жена не се покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамно за жена да си стриже косата или да си бръсне главата, то нека се покрива. Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа. (Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа; понеже мъжът не беше създаден за жената, а жената за мъжа.) Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт заради ангелите. (Обаче нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената в Господа; защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога. Сами в себе си съдете: Прилично ли е жената да се моли на Бога гологлава? Не ви ли учи и самото естество, че ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него, но ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата ѝ е дадена за покривало? Но ако някой мисли да влиза в пререкания за това – ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.

1 Коринтяни 2:16