Има ли Господ семейство?

Има ли Господ семейство?

А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си; и каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като да угаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци; понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос. Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие. Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.

Послание към Колосяните 3:14 – 4:1