Силата на хвалението

Силата на хвалението

След това моавците и амонците и с тях някои от маонците дойдоха да воюват против Йосафат. Тогава някои дойдоха и известиха на Йосафат: Голямо множество иде против теб от другата страна на Соленото море, от Сирия; те са в Асасон-тамар (който е Енгади). А Йосафат се уплаши и се предаде да търси Господа, и прогласи пост по цяла Юдея. И юдеите се събраха, за да искат помощ от Господа; дори от всички Юдейски градове дойдоха да търсят Господа. Йосафат застана сред събраните юдеи и йерусалимци в Господния дом, пред новия двор, и каза:   Господи, Боже на бащите ни, не си ли Ти Бог на небето и не си ли Ти владетел над всичките царства на народите, и не е ли в Твоята ръка сила и могъщество, така че никой не може да устои против Тебе? Не беше ли Ти, Боже наш, Който си изгонил жителите на тази земя пред народа Си Израил и си я дал завинаги на потомството на приятеля Си Авраам? И те се заселиха в нея и Ти построиха светилище в нея за Твоето име, и казаха: Ако ни връхлети зло – меч, възмездие, мор или глад – и ние застанем пред този дом и пред Тебе (защото Твоето име е в този дом), и извикаме към Тебе в бедствието си, тогава Ти ще ни послушаш и избавиш. И сега, ето, амонците и моавците и онези от планината Сиир, които не си оставил Израил да ги нападне, когато идваха от Египетската земя, но се отклониха от тях и не ги изтребиха – ето как ни възнаграждават, като идват да ни прогонят от Твоето притежание, което си ни дал да наследим. Боже наш, не искаш ли да ги съдиш? Защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, и не знаем какво да правим; а очите ни са отправени към Теб.

2 Летописи 20:1-12

Снимки от богослужението – тук.