Има ли безплатен обяд?

Има ли безплатен обяд?

А цар Ирод чу за Исус (защото името Му стана известно) и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез Него. А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк като един от древните пророци. Но Ирод, като чу за Него, каза: Това е Йоан, когото аз обезглавих; той е възкръснал. Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже я беше взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирод: Не ти е позволено да имаш братовата си жена. А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше; защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И когато дойде подходящ ден, когато Ирод за рождения си ден даде вечеря на големците си и на хилядниците, и на галилейските старейшини, и самата дъщеря на Иродиада влезе и танцува, и угоди на Ирод и на седящите с него; и царят каза на момичето: Искай от мене каквото щеш и ще ти го дам. И ѝ се закле: Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, даже до половината от царството ми. А тя излезе и попита майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на Йоан Кръстител. И веднага момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Йоан Кръстител. И царят се наскърби много; но пак заради клетвите си и заради седящите с него не поиска да ѝ откаже. И веднага царят прати един телохранител, на когото заповяда да донесе главата му; и той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата му на блюдо, и я даде на момичето; а момичето я даде на майка си. А учениците му, като чуха това, дойдоха и вдигнаха тялото му и го положиха в гроб.

Марк 6:14-29