Мълчанието на Царя

Мълчанието на Царя

И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат. И Пилат Го попита: Ти ли си Юдейският Цар? А Той му отговори: Ти казваш. И главните свещеници Го обвиняваха в много неща. А Пилат пак Го попита: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват! Но Исус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше. А на всеки празник той им пускаше по един затворник, за когото отправеха прошение. А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които по време на бунта бяха извършили убийство. И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да направи за тях, каквото имаше обичай да прави. А Пилат им отговори: Искате ли да ви пусна Юдейския Цар (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали)? Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава. Пилат пак им каза: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски Цар? А те пак изкрещяха: Разпъни Го! А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпъни Го! Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исус бичува и Го предаде на разпятие. Войниците Го заведоха вътре в двора, т. е. в преторията, и свикаха цялата дружина. И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и Го положиха на главата Му. И започнаха да Го поздравяват: Здравей, Царю Юдейски! И Го удряха по главата с тръстикова пръчка, заплюваха Го и като коленичеха, кланяха Му се. След като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън да Го разпънат.

Евангелието според Марко 15:1-20