Да намерим Бог, когато е трудно: Плачещата жена

Да намерим Бог, когато е трудно: Плачещата жена

А след това синът на жената, домакинята, се разболя; и болестта му бе тъй тежка, че не остана дишане в него. Тогава тя каза на Илия: Какво има между мене и тебе, Божий човече? Дошъл си при мене, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми ли? А той ѝ каза: Дай ми сина си. И като го взе от ръцете ѝ, изнесе го в горната стая, където живееше, и го положи на леглото си. И извика към Господа: Господи, Боже мой! Нима си нанесъл зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил сина ѝ? Тогава той се простря три пъти върху детето и извика към Господа: Господи, Боже мой, моля Ти се, нека се върне душата. Или: животът. на това дете в него. И Господ послуша Илиевия глас, та се върна душата на детето в него и то оживя. Тогава Илия взе детето, занесе го от горната стая в къщата и го даде на майка му; и рече Илия: Виж, синът ти е жив. И жената каза на Илия: Сега познавам, че си Божий човек и че Господнето слово, което говориш, е истина.
3 Царе 17:17-24