Той ще дойде в слава

Той ще дойде в слава

Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци с голяма сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите Си и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето. А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото; също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. А за онзи ден или час никой не знае – нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец. Внимавайте, бдете и се молете; защото не знаете кога ще настане времето. Понеже това ще бъде, както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си – на всеки отделна работа, а на вратаря заповяда да бди. Затова бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата – вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта), да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!

Евангелие според Марко 13:24-37

Снимки от богослужението – тук.