Сам на кръста

Сам на кръста

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

За първия певец, по „Кошутата на зората“. Давидов псалом.

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, нито внимаваш в думите на охкането ми? Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем, но нямам отдих. Но Ти си Святият, Който си възцарен между Израилевите хваления. На Теб уповаваха бащите ни, уповаваха – и Ти ги избави. Към Теб извикаха и бяха избавени; на Теб уповаваха и не се посрамиха. А аз съм червей, а не човек, укоряван от хората и презиран от народа. Всички, които ме гледат, ме ругаят,отварят устните си, кимват с глава и казват: Той упова на Господа: нека го избави; нека го избави, понеже има благоволение към него. Но Ти си, Който си ме извадил от утробата; Ти си ме научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди, на Тебе бях оставен от раждането си; от утробата на майка ми Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, понеже няма помощник. Много телета ме обиколиха; силни васански бикове ме обкръжиха. Отвориха срещу мен устата си – като лъв, който граби и реве. Разлях се като вода и се разглобиха всичките ми кости; сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми; и Ти си ме свел в пръстта на смъртта. Защото кучета ме обиколиха; тълпа от злодеи ме обкръжи; прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости, хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. Но Ти, Господи, не се отдалечавай; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми – от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал! Ще възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; цяло Яковово потомство, славете Го; и бойте се от Него, всички вие от Израилевото потомство. Защото не е презрял и не се е отвръщал от скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а послуша, когато той извика към Него. От Теб е, че принасям хваление в голямото събрание; ще изпълня оброците си пред онези, които се боят от Него. Смирените ще ядат и ще се наситят; ще хвалят Господа онези, които Го търсят; сърцето ви нека живее вечно. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред Тебе всички племена на народите; защото царството е на Господа и Той владее над народите. Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; и онзи, който не може да запази живота си, неговото потомство ще Му слугува; ще се приказва за Господа на бъдещото поколение. Ще дойдат и ще известят правдата Му на хората, които ще се родят, като кажат, че Той е сторил това.

Псалом 22

Снимки от богослужението – тук.