Послание – април 2023 г.

Послание – април 2023 г.

Привлечени от Кръста и от славата на Възкръсналия

Приятели, в средата на този месец ние си припомняме събитията, свързани със страданията на Спасителя и Неговото пътуване към Кръста.

Колко драматично Исус се отклони от всички земни очаквания, за да извърши най-великото дело, което някога се е извършвало за човечеството! Той живя, страда, умря и възкръсна отново – за Божия слава и за нашето вечно добро.

В последните Си земни дни Той заяви:

            И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при 

   Себе Си.

Йоан 12:32

Странно е за нашия начин на мислене идеята, че един кръст може да бъде привлекателен. Напротив, това е едно отвратително място на екзекуция. Той става привлекателен само по една единствена причина: Този, Който виси на него! Господ Исус Христос, Божият и Човешкият Син понесе на него нашите грехове и престъпления.

Същевременно както смъртта Му на кръста, така и възкресението Му, разкриват Неговата истинска слава.

Смъртта и Възкресението на Исус изобразяват както страданието, така и изцелението; както отхвърлянето, така и триумфа; както смирението, така и славата.

Приятелю, привлечен ли си от Кръста и от издигнатия на него Спасител? Предал ли си живота си на Него? Тогава ще участваш и в славата на Възкръсналия!

п-р Благовест Николов