Послание – октомври, 2022 г.

Послание – октомври, 2022 г.

БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН

              За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.

1 Солунци 5:18

Благодарността е изразено искрено и сърдечно отношение на признателност към някого, от когото сме получили израз на внимание или е направил някакво добро дело за нас. Често  изказваме благодарност към различни хора, но колко повече признателност дължим на нашия Бог, Цар и Господар! Той ни е удостоил със специалната чест да се  наричаме Негови чада (1 Йоан 3:1), а всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините (Яков 1:17). Едновременно чрез благодарността за всяко нещо в живота ни откликваме на Божията воля (1Солунци 5:18).

Отбелязвайки ежегодно през месец октомври Благодарствения ден, Църквата в един дух, с общ възглас на възхвала, се покланя и благодари на Бога за всички материални и духовни благословения в Христос. Тези благословения са различни, индивидуални, за всеки един християнин. Има едно благословение, един дар, всеобщ за всички и това е заместническата смърт на Христос за нашите грехове. За този дар трябва да благодарим ежедневно и да славословим нашия Спасител и Господ.

Библията изобилства с примери на благодарствени молитви, често свързани с хваление. Като християни ние трябва да живеем живот на признателност към Бога за това, че е снабдявал, днес снабдява и ще продължава да снабдява всяка наша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус (Филипяни 4:19).                           

                                                                                                                                                 Елка Джамбазова