п-р Данаил Игнатов

п-р Данаил Игнатов

Пастир Данаил Игнатов (род. 1947 г.) е пастир в Първа евангелска съборна църква в София. Роден е в Асеновград в евангелско семейство.
През 1974 година е завършил Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ) в София, специалност архитектура. До края на 1991 г. работил като архитект в областта на градоустройството, териториалното устройство и опазването на недвижимото културно и историческо наследство.

През 1992 г. заминава за Франция, където учи и завършва богословие в Свободния факултет по евангелско богословие във Во-сюр-Сен, (Faculté Libre de Théologie Evangélique à Vaux-sur Seine) Франция. Посещава и някои от курсовете в Института по православно богословие „Св. Сергей“ в Париж. През 1997 г. се завръща в България и поема служение в евангелската църква в с. Поповица. През 2000 г. е поканен да служи като втори пастир в Първа евангелска съборна църква в София. Паралелно с това (от лятото на 1999 г.) е избран като ректор на новоучредения Висш евангелски богословски институт където заема тази позиция до 2003 г. През 2003 година е избран за председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България. По-късно е избран и като първи пастир на Първа евангелска църква в София, където служи като такъв до края на 2016 г.

Като преподавател към Висшия евангелски богословски институт в София е изнасял лекции по патрология и история на Църквата. Участва в администрацията на Център за богословско образование към Съюза на евангелските съборни църкви в България и преподава по споменатите
дисциплини.

Съпругата му Александра Игнатова служи редом с него като ръководител на библейска група и поема ред други задължения, специфични за нейната позиция.