Послание – май 2021 г.

Послание – май 2021 г.

Исус е жив и аз ще живея.

Исус е жив, не се боя,

защото знам – държи Той бъдещето,

си струва да живея, щом Исус е жив.

                                      
Това е припевът на една от най-известните песни на Бил и Глория Гейдър Because He lives. Тъй като Исус е жив, аз мога спокойно да посрещна утрешния ден!

Колко е важно да знаем какво означава факта, че Исус е възкръснал от мъртвите! Възкресението на Исус е крайъгълния камък на нашата вяра. Без възкресение, ние нямаме Бог, на когото да се покланяме. Без възкресението си Исус не би бил по-добър от Буда, Мохамед, или някой друг религиозен водач. Разликата между християнството и останалите световни религии е, че нейният основател е възкръснал физически от мъртвите. Възкресението на Исус е мотивирало ранните християни да бъдат смели да изявяват добрата вест за спасение и да устояват на преследванията.

Приятели, какво означава за вас знанието, че Исус е жив? Как това допринася за твоята мотивация да живееш пълноценен християнски живот? Можеш ли спокойно и с вяра да посрещнеш утрешния ден?

В началото на пандемията, причинена от Ковид-19, поради затварянето на много от църквите или ограничаването броя на посетителите в църковните сгради, някой бе написал в социалните мрежи:

„Църквата напусна сградите!“ Колко хубаво би било, ако това бе евангелизаторска истина! Колко полезно би било за Царството, ако и след приключване на пандемията Църквата „излезе“ навън, за да възвестява за възкръсналият и жив Господ!

п-р Благовест Николов