СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

От 7 септември до 3 октомври ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд в Р България. Преброяването ще се проведе на два етапа:

  • От 7.09. до 17.09.2021 г. преброяването ще бъде онлайн – чрез попълване на електронна преброителна карта от всеки български гражданин, който желае това.
  • От 18.09. до 3.10. 2021 г. преброяването ще бъде чрез посещение в дома от преброител в дома на всеки български гражданин, който не е попълнил онлайн електронната преброителна карта.

Повече информация може да научите, като отворите следния адрес: https://census2021.bg

Изключително важно за нас, вярващите от евангелските църкви, е да бъдем преброени коректно. Обърнете внимание на следния въпрос:

Н11. Религиозен ли сте? 
След въпроса има обяснение на понятието „религиозност“, след което следват възможните отговори. 
Важно е всички вярващи да отговорим на този въпрос, като отметнем ПЪРВОТО квадратче:
1.  Да

На следващата страница горе вляво е следващият важен въпрос:

Н12. Вероизповедание
След въпроса отново има обяснение на понятието „вероизповедание“, след което следват възможните отговори.
Моля, всички вярващи да отговорим на този въпрос, като отметнем ТРЕТОТО квадратче от т. 1:
1. Християнско
    Източноправославно
    Католическо
    Протестантско


За електронното преброяване – в 0:00 часа на 07 септември ще бъде отворена възможност за регистрация на този сайт: https://census2021.bg/.  За регистрацията лицето трябва да посочи своята електронна поща. Едно лице може да подаде за регистрация и преброяване данните за семейството си – съответно за себе си, за съпруг/ съпруга и за непълнолетните си деца. Пълнолетните, които не са съпрузи и живеят в едно домакинство, трябва да се регистрират отделно от друга електронна поща. След подаване на формуляра, служебно ще бъде изпратен на посочената от лицето електронна поща един номер – т.нар. ID. После, в периода след 18 септември, когато тръгнат преброителите, лицето ще трябва само да предостави получения номер по електронна поща – т. нар. ID, и нищо повече, няма да влизат да преброяват на хартия.
Българите в чужбина ще могат да гласуват електронно.
Някои евангелски вярващи не желаят да се самоопределят като част от Протестантското вероизповедание. Те твърдят, че са ЕВАНГЕЛИСТИ или че принадлежат на ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА. Други назовават името на своята деноминация – например, че са ПЕТДЕСЯТНИЦИ. Тогава преброителите директно отмятат квадратчето „Друго“. Моля да поясните, че в това преброяване всички евангелски вярващи – дори и тези, които не принадлежат официално към никоя църква, сме включени от организаторите в Християнското ПРОТЕСТАНТСКО вероизповедание.

Защо е важно за нас да бъдем коректно преброени? Поради изброените причини на миналото преброяване, което се проведе през 2011 г., броят на евангелските (протестантските) вярващи според нашата преценка беше занижен, като се оказа, че сме МАЛКО под 1% от населението на страната. А точно през този период на правителствено и парламентарно ниво се разглеждаха въпроси и законопроекти, свързани с вероизповеданията. Тогава беше поставена разделителна линия между вероизповеданията, които са над 1% и тези, които са под 1% от населението. Тук не става въпрос за пари и държавни субсидии, защото ние – евангелските (протестантските) вярващи не сме обединени в едно вероизповедание. Тук става въпрос за вслушване в гласа ни от политиците и държавните институции, когато става въпрос за неща, които се отнасят до вероизповеданията и до морално-етични въпроси, отнасящи се за целия ни народ. Затова е изключително важно всички евангелски (протестантски) вярващи да бъдем коректно преброени и отразени в националната статистика.

Сега е времето, когато и по въпроса за преброяването трябва да бъдем единни пред нашето общество. 

Обърнете внимание, че непълнолетните деца /до 18 годишна възраст/ също подлежат на преброяване и за тях са също относими данните от стр. 12 Н11 и Н12 в частта „вероизповедание“. Тъй като и съгласно чл. 6 ал. 2 от Закона за вероизповеданията „родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват религиозно възпитание на децата си в съответствие със собствените си убеждения“, считаме, че можем да насърчаваме всички родители да попълнят коректно и данните за децата си


При възможност, предупредите вярващите за пропуските и грешките, допускани през миналите две преброявания:

(1) Много преброители поради ограниченото време въобще не отиват към въпроси Н11 и Н12, както и към другите сродни въпроси, тъй като тези въпроси не са задължителни. Тогава вярващите би трябвало да настояват да се попълни тази информация за тях. Това се отнася и за тези, които ще попълнят този формуляр онлайн.

(2) От опита от миналите преброявания знаем, че много преброители, като чуят, че някой е етнически българин или като чуят, че е християнин, директно отмятат квадратчето „Източноправославно“. Нека вярващите да държим да се отбележи коректно, че принадлежим към Християнското Протестантско вероизповедание.