Виктор Емануилов

Виктор Емануилов

Виктор Емануилов, роден в София на 16.02.1983 г. Завършил е Софийската математическа гимназия (СМГ) през 2002 г. и Факултета по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика (бакалавър – 2006 г.) и Мобилни технологии (магистър – 2008 г.). Женен е за Мария Емануилова от 2006 г., с три деца – Стефан, Радослав и Вяра. Работи в сферата на информационните технологии. Проповедник към Съюза на евангелските съборни църкви. Активно участва в младежко служение и работа със семейства в църквата.