Николай Златев

Николай Златев

Николай Иванов Златев, роден в Банско на 12.05.1974 г. Завършил Техническия университет – София, специалност „Силова Електроника“. Работи в сферата на информационните технологии. Член е на Първа ЕСЦ от 2001 г. Семеен: съпруга Елка Златева и 3 деца Калоян, Мирела и Стефан.

Дякон в Първа евангелска съборна църква от 2017 г.

…и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

Филипяни 4:7
Предишен
Георги Боев