Молитва за месеците юли и август

Молитва за месеците юли и август

Святи Боже, направлявай пътуването ни към горното от Тебе призвание. Наблюдавай пътя ни и ни наставлявай, за да живеем и да ходим в Духа! (Псалом 1; Филипяни 3:14; Галатяни 5:25)