Молитва за месец юни

Молитва за месец юни

Господи, благодарим Ти за изпратения Святи Дух, Който вече 2000 години обвинява света за грях, за правда и за съд. Научи ни не само да живеем, но и да ходим в Духа (Йоан 16:8; Галатяни 5:25).