Георги Боев

Георги Боев

Георги Боев е роден в гр. Хасково на 02.10.1980 г. Завършил в Икономически университет – Варна специалности „Маркетинг“ (бакалавър) и „Стопанско управление“ (магистър). Следва Теология в СУ „Св. Климент Охридски“, където през 2018 г. защитава докторска степен по Теология (към Катедра „Библеистика“). Женен. Работи в сферата на аутсорсинг услугите.