п-р Тошко Христов

п-р Тошко Христов

Израснал съм в невярващо семейство. Като студент приех Господ Исус Христос през 1977 г. От 1980 г. проповядвам Божието слово в различни църкви – най-напред започнах в Пиринския край – Баня, Якоруда, Елешница. По-късно бе открита и църквата в Разлог, където бях поканен да бъда техен отговорен проповедник. В началото се събирахме десетина души в партерния етаж на един блок, по-късно се преместихме в музея на Никола Парапунов. В този музей бях ръкоположен за пастир през 1996 г. Служих в църквата в Разлог 10 години, до 2000 г. Няколко месеца посещавах различни църкви, преди да поема църквата в Русе през 2004 г. Бях пастир в тази църква до 1 септември 2016 г.

Участвах в издаването на в. „Зорница“ от 1990 г. до 2013 г.

Семеен съм от 1980 г. Със съпругата ми Небесна имаме две деца – Мария и Христо и двама внуци – Виктор и Габриел.