Пътят

Пътят

Снимки от богослужението – тук.

И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светостта; нечистият няма да мине през него, а ще бъде само за тях; пътниците – дори и глупавите – няма да се заблуждават по него. Лъв няма да има там, нито ще се качи по него хищен звяр; такъв няма да има там; а изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие; а скръб и въздишка ще се отдалечат.

Исая 35:8-10

Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте Го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният – помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли. Защото както дъждът и снегът слизат от небето и не се връщат там, а поят земята и я правят да произрастява и да напъпва, и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

Исая 55:6-11