Съботно благословение

Съботно благословение

И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено? А Той им отговори: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него? И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата; така че Човешкият Син е господар и на съботата. И Той влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. И Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се в средата. А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя. И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него, как да Го погубят.

Евангелие от Марк 2:23-3:6