Смъртта на Царя

Смъртта на Царя

И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринееца, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива. И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи Лобно място. И Му дадоха вино, смесено със смирна, но Той не прие. След като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да вземе. А беше третият час, когато Го разпънаха. А надписът на обвинението Му беше написан така: Юдейският Цар. И с Него разпънаха двама разбойника, един от дясната Му страна и един от лявата Му страна. И се изпълни Писанието, което казва: „И към беззаконниците беше причислен.“ И които минаваха оттам, Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, Който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си и слез от кръста! Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Нека Христос, Израилевият Цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с него Го ругаеха. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час. И на деветия час Исус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани?, което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? И някои от стоящите там, като чуха, казаха: Ето, вика Илия. И един изтича, натопи гъба в оцет, надяна я на тръстикова пръчка и Му даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме. А Исус, като нададе силен вик, издъхна. И завесата на храма се раздра на две, от горе до долу. А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина Този човек беше Божий Син. Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия; които, когато беше в Галилея, вървяха след Исус и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Йерусалим. И когато вече се свечери, понеже беше Денят на Приготовлението, т. е. преди събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус. А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали е мъртъв от дълго време. И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. И той купи плащеница и като Го сне, обви Го в плащеницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и сложи камък върху гробната врата.

Евангелието според Марко 15: 21–46