Кой е твоят избраник?

Кой е твоят избраник?

И когато се приближаваха към Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Исус изпрати двама от учениците Си и им каза: Идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал; отвържете го и го докарайте. И ако някой ви каже: Защо правите това?, отговорете: На Господа трябва; и той веднага ще го прати тук. И така, те отидоха и намериха едно осле, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха. И някои от стоящите там им казаха: Какво правите, че отвързвате ослето? А те им казаха, както беше заръчал Исус; и те ги оставиха. И докараха ослето при Исус и намятаха на него дрехите си; и Той го възседна. И мнозина разстлаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечаха от дърветата. И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име! Благословено настъпващото царство на баща ни Давид, което иде в Господнето име! Осанна във висините! И Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с дванадесетте.

Евангелието според Марко 11:1–11