Веелзевул или Бог?

Веелзевул или Бог?

И отидоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат. А близките Му, като чуха това, отидоха, за да Го приберат; защото казваха, че не бил на Себе Си. И книжниците, които бяха слезли от Йерусалим, казваха, че Той има Веелзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Но Той, като ги повика, им говореше с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана? Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. И ако един дом се раздели против себе си, този дом няма да може да устои. И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл краят му. И никой не може да влезе в къщата на силния човек, за да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му. Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали; но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, а е виновен за вечен грях. Това каза Той, защото казваха: Има нечист дух. И, ето, дойдоха майка Му и братята Му и като стояха навън, изпратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно множество; и Му казаха: Ето, майка Ти и братята Ти са вън и Те търсят. А Той им отговори: Коя е майка Ми? Кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.

Евангелие от Марк 3:20-35

Снимки от богослужението – тук.