Как да бъдем по-добри свидетели

Как да бъдем по-добри свидетели

Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва – първо на юдеина, а после и на езичника.

Послание към римляните 1:16