Проблемът „Исус“

Проблемът „Исус“

А след два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове; и главните свещеници и книжниците търсеха случай да Го уловят с хитрост и да Го погубят. Защото си казваха: Да не стане на празника, за да не се надигне вълнение между народа. И когато Той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон Прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му. А имаше някои, които негодуваха и говореха помежду си: Защо така се прахоса мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста динария и парите да се раздадат на сиромасите. И негодуваха против нея. Но Исус каза: Оставете я. Защо ѝ досаждате? Тя извърши добро дело за Мене. Защото сиромасите всякога са между вас и когато искате, можете да им направите добро; но Аз не винаги съм между вас. Тя извърши това, което можеше; предварително помаза тялото Ми за погребение. Истина ви казвам: Където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и за това, което тя направи. Тогава Юда Искариотски, онзи, който беше един от дванадесетте, отиде при главните свещеници, за да им Го предаде. Те, като чуха, се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да Го предаде.

Евангелието според Марко 14:1–11

Снимки от богослужението – тук.