Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще те покажа велики и тайни неща, които не знаеш

Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще те покажа велики и тайни неща, които не знаеш

При това Господнето слово дойде към Йеремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата, и каза: Така казва Господ, Който държи тези неща, Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава – Йехова е името Му: Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.

Йеремия 33:1-3

Ето, идат дни, казва Господ, когато ще изпълня онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом. В онези дни и в онова време ще направя да израсте на Давид праведен Отрасъл; и той ще извърши правосъдие и правда на земята. В онези дни Юда ще бъде спасен и Йерусалим ще обитава в безопасност; и ето името, с което ще се нарича: Господ е наша правда.

Йеремия 33:14-16