Бъдете благодарни!

Бъдете благодарни!

И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

Послание към колосяните 3:15

Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

Второ послание към коринтяните 8:9

Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.

Послание към филипяните 4:11-13

Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне; ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия Му народ.

Псалм 116:12-14

Снимки от богослужението – тук.